بهترین ترجمه ها-تالیفات
 عکاسی سیاه و سفید - فرمول های شیمیایی - شماره 18
عکاسی سیاه و سفید - فرمول های شیمیایی - شماره 18


برومور پتاسیم : KB2 :
 از آن جهت کنترل و محدود نمودن عمل دارو های ظهور استفاده می شود. جهت ایجاد ته رنگ قهوه ای تیره و بعنوان کاهش دهنده نیز بکار می رود.

کربنات پتاسیم Co3K2:
آنرا بصورت متبلور یا عاری از آب تهیه می کنند . در فرمول های شیمیایی ظهور آنرا بکار می برند . خاصیت جذب رطوبت در آن بسیار است ، بنابر این در ظروف در بسته باید آنرا نگه داری نمود.

سیانور پتاسیم CNK :
ماده ای مرگبار است . از آن در حمام های شستشو جهت تمیز کردن و بعنوان پائین پائن آورنده استفاده می شود . در آتلیه های عکاسی عادی وجود آن لازم نیست.

فری سیانور پتاسیم K4Fe(CN)6:
بصورت بلور های قرمز رنگ یا پودر موجود است . از آن در پائین آورنده فارمر و نیز در فرمول هایی که ته رنگ قهوه ای بوجود می آورند استفاده می شود. این دارو نیز موسوم به " پرو سیات پتاس قرمز" می باشد.

هیدروکسید پتا سیم KOH:
در بعضی از دارو های ظهور با کنتراست بالا زیاد استفاده می شود . نا پایدار است و باید با دقت فراوان از آن استفاده نمود.

یدور پتاسیم KI:
بصورت بلور های سفید رنگ بوده و در حمام های پاک کننده و بعضی تشدید کننده ها بکار می رود.

متا بی سولفیت پتاسیمS2O5K2 :
باید در آب سرد حل شود و نه آب گرم ! در بعضی از حمام های ثبوت ، بهمراه هیپو از آن استفاده می شود . و نیز در بعضی از دارو های ظهور رل دوام دهنده را بر عهده دارد.

پر منگنات پتاسیم MnO4K:
می توان از آن به عنوان یک عامل تشدید کننده استفاده نمود و در نگاتیف ها رل پائین آورنده دارد. محلول آن در آب برای ضد عفونی بکار می رود . از آن جهت تست بقایای هیپو بر روی عکس استفاده می شود.

پیرو کاتکین C6H4(OH)2:
بعضی اوقات موسوم به " نبرو کاتکین" است . به عنوان داروی ظهور از آن استفاده می شود.

اسید پیرو گالیک ( پیرو گالول) C6H3(OH)3:
از آن بعنوان یکی از دارو های ظهور استفاده می کنند . در محلول بسرعت اکسیده می شود.

نیترات نقره No3Ag:
دارو یی است که از اهمیت عمده ای بر خوردار است . در ساختمان کاغذ های حساس عکاسی ، فیلم های حلقه و تخت استفاده می شود . همچنین توسط سازندگان بلوک مورد استفاده قرار می گیرد.

بیکر بنات سدیم NaHCO3 :
در عکاسی مدرن بندرت از آن استفاده می شود . قبلا بطور قابل ملاحظه ای در حمام های هیپو برای کاغذ هایی که خود ته رنگ داشتند استفاده می شد.

سولفیت سدیم NaHSo3:
بصورت دانه های بلوری سفید رنگی است که در بعضی از حمام های ثبوت اسیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

کربنات سدیم Na2Co3 و ده واحد آب:
در شکل خالص خود در دارو های ظهور استفاده می شود . در شکل غیر خالص خو به " سودای شستشو" موسوم است.

هیدروکسید سدیم NaOH:
بعضی اوقات " هیدرات سدیم" نامیده می شود ( سود سوز آور) . از آن بعنوان عامل تسریع کننده در دارو های ظهور با کنتراست بالا استفاده می شود . نا پایدار است . باید هنگام استفاده از آن کاملا مراقب بود. بصورت پودر یا میله های سفید رنگ تهیه می شود . به نحو قابل ملاحظه ای جاذب الرطوبه است و باید آنرا در ظروف سر بسته نگهداری نمود.

سولفان تیمونیات سدیم Na3SbS4 و نه واحد آب:
مورد استفاده آن در عکاسی نا چیز است ، جهت ته رنگ دادن به کاغذ های برومور دار از آن استفاده می شود.

سولفور سدیمNa2So3 و هفت واحد آب:
در بعض از دارو های ظهور به عنوان عامل تسریع کننده و محافظ به حساب می آید . بصورت پودر یا بلور یافت می شود . در ظروف  کاملا در بسته باید آنرا نگهداری نمود.

سولفات سدیم ( هیپو سولفیت سدیم) S2O3Na2 و 5 واحد آب :
هیپو اسم عادی آن است . از آن بعنوان داروی ثبوت کاغذ چاپ ، فیلم های حلقه و تخت استفاده می شود. نیز از آن جهت پائین آورنده فارمر استفاده شده است . بصورت بلو ر یا پودر سفید موجود است .

لیتو کربا ماید CS(NH2)2: همچنین تحت نام " تیوره" ازآن یاد می شود . به آسانی بحالت تعلیق در آمده و به بسته بندی های حاوی مواد حساس لطمه می زند. آنرا باید در ظروف کاملا در بسته نگهداری نمود . این ترکیب آلی در حمام های تمیز کننده بکار می رود . ( پائین آورنده ها).

نیز جهت زدودن زنگ از روی نگاتیف و کاغذ های برومور دار بکار می رود.

نیترات اورانیوم Vo2)(No3)2 )و 6 واحد آب :
به عنوان عامل تشدید نگاتیف ها ( نه بطور دائم) از آن استفاده می شود. برای ایجاد ته رنگ مشکی ، قرمز یا قهوه ای خوشرنگ بر روی کاغذ های برومور دار مورد استفاده قرار می گیرد.

کلرور وانادیو م :Vo)2Cl4) و 5 واحد آب
برای ایجاد ته رنگ سبز بر روی کاغذ های برومور دار بکار می رود

|+| نوشته شده توسط محسن کلینی در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۸  |
 
 
بالا